Zapraszamy na wielkopostną wędrówkę wraz ze św. Janem i tymi wszystkimi, którzy towarzyszyli Jezusowi w Jego ostatnich chwilach przed męką.