Sobota, bł. Honorata Koźmińskiego (Łk 11,27-28) Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Nikt lepiej nie słuchał Słowa niż Maryja! Stąd dzisiejsza Ewangelia jest jakimś