To estetyczne wydanie albumowe Ewangelii dla rodziny, wzbogacone o kunsztowne ilustracje nawiązujące swym pietyzmem do wybranego fragmentu Pisma Świętego, prezentuje w oparciu o czterech Apostołów, Łukasza, Marka, Mateusza oraz Jana, życie, naukę, działalność i śmierć Jezusa Chrystusa.

Album jest niezwykle misterną pracą zarówno samego Autora, jak i Wydawnictwa, które podjęło się jego patronatu, o czym świadczy chociażby fakt wydania "Ewangelii …"  na papierze kredowym, w pełnym kolorze, bardzo dobrze pomyślaną konstrukcją formy i treści.

Publikacja ta  została podzielona na cztery części w odniesieniu do czterech Ewangelistów. Całość otwiera dzieciństwo Syna Bożego, przedstawiona przez Łukasza. Następnie zostało opisane życie publiczne Jezusa przez pryzmat świadectwa Świętego Marka. Śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza przedstawiono w oparciu o Ewangelię Mateusza. Natomiast o Orędziu Mistrza oraz Jego zmartwychwstaniu zaświadczył Święty Jan – umiłowany uczeń Jezusa.

Czytając książkę ks. Valentino Salvoldi, odniosłam wrażenia obcowania z samym Chrystusem, w Trójcy Jedynym. Jakoby to On sam do mnie przemawiał. To niesamowite uczucie, jak słowa zawarte na kolejnych stronach tego wyjątkowego albumu, potrafią przepełnić duszę człowieka spokojem, ufnością, wiarą, nadzieją i miłością. A wszystko to razem połączone z modlitwą jest drogą do Pana, Zbawiciela i Mesjasza.
Warto również wspomnieć, iż przed każdym rozdziałem, Autor poczynił stosowne słowo wstępu, przybliżając tym samym czytelnika jeszcze bardziej dzieje Ewangelii i jej autorów. Dzięki temu czytelnik dowiaduje się, czego może spodziewać się w danym rozdziale. Po przeczytaniu odpowiedniego fragmentu z Pisma Świętego, Autor stara się wyjaśnić jego sens i przesłanie, po czym następuje tekst krótkiej modlitwy, nawiązującej tematycznie do rozważanego biblijnego tekstu. Gorąco polecam "Ewangelię dla rodziny"  wszystkim, którzy szukają prawdy, prawdy, która wyzwala (J 8,32), która podąża śladami miłości Chrystusa.

Dzięki tej książce, niezwykle poruszającej serca, czytelnik może poznać światło Ewangelii, dojrzeć oblicze Chrystusa ludzkiego, prawdziwego. Poznać Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł za grzechy całej ludzkość, aby wyzwolić ją od  grzechu pierworodnego. Lektura, którą ks. Valentino Salvoldi oddał w ręce czytelnika, przeznaczona jest do codziennej refleksji, ponieważ zanurzona jest swym pietyzmem w biblijnych rozważaniach, dzięki czemu przyczynia się do budowania nie tylko jedności, ufności i wiary, ale także nadziei i miłości w podstawową jednostkę społeczną, jaką jest bez wątpienia rodzina. Ponadto album ten stanowi doskonały prezent dla każdego, bez szczególnej ku temu okazji. Albowiem czy potrzeba okazji, aby głosić słowo Boże?

Katarzyna Dominik