O odkrywaniu i celebrowaniu wiary, oraz życiu nią na co dzień – napisał biskup tarnowski Andrzej Jeż w liście pasterskim. Powstał on z okazji zbliżającego się Roku Wiary. Ordynariusz diecezji podkreśla, że dziś potrzebna jest nam wiara prosta, odważna, zdecydowana, inteligentna, głęboka, nie bojąca się konfrontacji z coraz to trudniejszymi wyzwaniami współczesności. „Potrzebna jest nam taka wiara, która może być fundamentem, na którym można oprzeć całe życie” – czytamy w liście. Biskup tarnowski zachęca, by w Roku Wiary odkrywać na nowo i zgłębiać podstawowe treści naszej wiary. Przypomina też, że cenną i niezbędną pomocą jest Katechizm Kościoła Katolickiego, będący jednym z najważniejszych owoców Soboru Watykańskiego II. „Warto zarówno podczas szkolnych katechez, spotkań parafialnych grup apostolskich, jak i w naszych domach i rodzinach – sięgać częściej do tego skarbca nauczania Kościoła. Niech Katechizm Kościoła Katolickiego stanie się dla nas źródłem lepszego zrozumienia wiary”- napisał biskup.

Zdaniem bp. Andrzeja Jeża, Rok Wiary będzie dobrą okazją, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii.

„Świadomi wielu grzechów zaniedbywania niedzielnej Eucharystii przez wiernych naszej diecezji, jak również przeżywania jej w sposób niegodny, potrzebujemy ciągle odkrywać jej niezwykłą wartość, dla której wielu w przeszłości, ale również i obecnie, jest gotowych poświęcić życie. Powinna być dla nas wyrzutem sumienia ta ogromna dysproporcja w podejściu do Mszy świętej chrześcijan różnych narodów: jedni, dla możliwości uczestniczenia we Mszy św. są gotowi narażać życie; drudzy zaś, często błahymi powodami i małymi niedogodnościami usprawiedliwiają swą nieobecność na niej” – napisał bp Andrzej Jeż.

Pasterz Kościoła Tarnowskiego zachęca wszystkich, by żyli wiarą na co dzień. Wskazuje też, że wiary nie można przeżywać w oderwaniu od praktyki życia, gdyż wtedy stałaby się ona jedynie rytuałem bądź elementem tradycji. „Zapieranie się wiary, zagłuszanie sumienia, wykluczanie Boga ze swego myślenia, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego, traktowanie wybiórczo prawd religijnych i zasad moralnych płynących z wiary, to proces postępującej laicyzacji, która prowadzi do życia „jakby Boga nie było”. Powoduje ona wielką destrukcję we wszystkich dziedzinach rozwoju człowieka, rodziny, społeczeństw oraz całej wspólnoty ogólnoludzkiej. Coraz częstsze grzechy apostazji – publicznego zapierania się Boga, grzechy zgorszenia, są złem, za które trzeba będzie kiedyś odpowiedzieć przed Bogiem w dniu sądu” – pisze biskup.

Bp Andrzej Jeż życzy wiernym, aby Rok Wiary był dla nich błogosławionym czasem powrotu do źródeł wiary oraz dziękczynieniem za dar otrzymanej wiary – za Kościół, polską tradycję, pobożność, za rodziców, kapłanów, biskupów, którzy wprowadzali nas w przestrzeń wiary.

Rok Wiary rozpocznie się 11 października, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Powszechnego Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

W diecezji tarnowskiej, Rok Wiary rozpocznie się w czwartek 11 października, podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice katedralnej w Tarnowie.

Najważniejszym wydarzeniem Roku Wiary w diecezji będzie peregrynacja Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Rozpocznie się ona we wrześniu przyszłego roku.

List pasterski (przeczytaj) odczytano ww wszystkich kościołach diecezji tarnowskiej w niedzielę, 30 września.

(Źródło: diecezja.tarnow.pl)