Kolejny raz w listopadzie i w ciągu całego roku sprawuję Eucharystie zwane Gregoriankami za żywych i zmarłych o uzdrowienie korzeni rodzinnych i zadośćuczynienie za ich winy jakie zaciągnęli swoimi grzechami, a nie zdążyli żyjąc tu na ziemi odpokutować kar doczesnych i wiecznych. Stąd jest potrzeba sprawowania takich Mszy św. Resztę nauki podaję poniżej:

1. LISTOPAD jest miesiącem poświęconym wspominaniu wiernych zmarłych. Za nich modlimy się z ufnością, wiedząc, że «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją» (Łk 20, 38).

2. MSZE GREGORIAŃSKIE

Mszami gregoriańskimi nazywane jest 30 mszy odprawianych w intencji jednej osoby zmarłej w ciągu 30 kolejnych dni, przez jednego lub wielu kapłanów. Praktyka ta datuje się od VI wieku i wiąże się z papieżem Grzegorzem Wielkim, który polecił odprawiać przez 30 dni msze za zmarłego mnicha benedyktyńskiego, przy którym znaleziono pewną ilość pieniędzy, co na owe czasy było bardzo wielkim przewinieniem. Trzydziestego dnia miał się ów zakonnik pojawić św. Grzegorzowi i dziękować za okazane mu miłosierdzie - odprawione msze wyjednały mu bowiem wybawienie z czyśćca.

3. WYPOMINKI modlitewne za zmarłych...

„O tych których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci” św. Ambroży
Kościół szczególną troską modlitewną otacza zmarłych. Podczas każdej Mszy św. modli się za wszystkich, którzy odeszli do wieczności... Błogosławiony Jan Paweł II mówił: “Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. Kościół nieustannie powierza w modlitwie błagalnej zmarłych.
Pamiętajmy o naszych zmarłych i polecajmy ich miłosierdziu Bożemu w modlitwie wypominkowej.

4. Aby przyjść z pomocą naszym zmarłym Kościół Św. przedstawia Bogu modlitwy i odpusty ofiarowane przez żyjących. Odpust zupełny można uzyskać:

– w dniach od 1. do 8. listopada odpust można uzyskać, nawiedzając cmentarz, modląc się w dowolny sposób za zmarłych i spełniając przy tym pozostałe – wspomniane już – zwykłe warunki.

5. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie - a Światłość wiekuista niechaj im świeci! Niech odpoczywają w pokoju wiecznym - Amen!

- Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.

- Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują Wszyscy Święci.

Zapraszam na moją stronę: www.grzechy.com

Fot. sxc.hu