Środa, XXVI Tydzień Zwykły (Łk 11,1-4) Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Gdy nie wiemy jak się modlić, to Ewangelia przychodzi nam z pomocą i mówi o dwóch rozwiązaniach; pierwszy, to zachęta Jezusa, by poprosić Ducha Świętego, aby się w nas modlił, druga zaś, to ta dzisiejsza - prośba do Jezusa, aby On nas nauczył dobrej modlitwy. Wybierzmy te drogi, aby być bliżej Ojca i bliżej człowieka. Z błogosławieństwem +, xmscj.