Sobota, św. Jana Kantego (Łk 12,8-12) Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Odwaga wyznawania wiary nie wiąże się jedynie z tym, że możemy tu na ziemii doświadczać upokorzenia ze strony świata, ale skutkuje też na życie wieczne! Z błogosławieństwem +, xmscj.