Komentując temat dorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zaczerpnięty z Księgi Micheasza «Czego Pan od nas oczekuje», Papież podkreślił, że prorok wyjaśnia również, czego dotyczą te oczekiwania: «czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności, pokornego obcowania z Bogiem». I to «pokorne obcowanie, w posłuszeństwie Jego zbawczym słowom i z ufnością w jego wielkoduszny zamysł», stanowi dla Benedykta XVI «wymowny obraz naszej ekumenicznej wędrówki do  pełnej i widocznej jedności wszystkich chrześcijan». Wędrówki – dodał - «podczas której jesteśmy wezwani, by razem robić postępy na wąskiej drodze wierności najwyższej woli Boga, stawiając czoło wszelkim trudnościom i przeszkodom, które możemy napotkać».

Warto dodać, że w corocznych spotkaniach z Ojcem Świętym uczestniczy kilku księży sercanów, w tym także Polacy pracujący od wielu lat w Finlandi, którym przwodzi sercański biskup, ordynariusz Helsinek. 

Za: osservatoreromano.va