Świadectwo Romana Kluski, wygłoszone podczas pielgrzymki przedsiębiorców do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach (2011 r.)

W swoim przemówieniu, opierając się na licznych przykładach z własnej działalności biznesowej, Kluska udowodnił, że etyka w biznesie jest faktycznie czynnikiem gwarantującym sukces. Największy wpływ na to ma przede wszystkim wzajemna troska, sprawiedliwe wynagradzanie oraz dzielenie się nagrodami. Wszystko to sprawia, że pracownikom chce się walczyć o sukces firmy, z którą się utożsamiają. Kluska podkreślał również, że współczesny polski przedsiębiorca musi walczyć z wieloma problemami, z których największym jest naszpikowanie życia regułami prawnymi. Tym samym praca i wysiłek przestały być wyznacznikiem sukcesu a stała się nim dobra relacja z władzą i urzędnikami. Rodzi to wiele niebezpieczeństw – w tym największą – korupcję.

Roman Kluska wspomniał również historię swojego aresztowania. Podkreślał, że jedynym co utrzymało go przy siłach była ufność Bogu (od 54 min. filmu). Otrzymaliśmy bowiem wielki skarb – wolną wolę – z którym możemy robić co chcemy – mówił. Jeśli tylko zaufamy Bogu w sposób bezwarunkowy, zdobędziemy wielki Skarb – Opiekuna, który zawsze będzie przy nas. Tylko wtedy będziemy w pełni szczęśliwi.

Zobacz także zaproszenie na pielgrzymkę ludzi biznesu (2 grudnia 2012).