IV Niedziela Adwentu (C)

Łk 1, 39-45
Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».Siedem lat temu, gdy kończyłem liceum, planowałem swoją dalszą przyszłość... Chciałem zostać ekonomistą, bankierem, pragnąłem obracać się w światku polskiej finansjery... Wierzyłem w to... Wierzyłem w swój talent, umiejętności i intuicję, której mi nie brakowało..., ale Jezus zaplanował to inaczej. Zaproponował mi inną drogę życia, inną drogę służby, zamiast ekonomii materii, zaproponował mi ekonomię zbawienia. Poprowadził mnie na drogę, w której byłbym do Jego wyłącznej dyspozycji. Pobudził moje serce do wstąpienia do Zgromadzenia Księży Sercanów. Zgodziłem się..., pomimo bólu, zewnętrznych, rodzinnych trudności, niezrozumienia, w końcu udało się.

Ta historia mojego życia, to tylko blady obraz tego, co przeżyła Maryja w momencie Zwiastowania... Zwykła (niezwykła) Maryja, była w tym czasie już dojrzałą kobietą, kobietą poślubioną Józefowi. Wszystko było zaplanowane, wspólne zamieszkanie było już tuż, tuż... A Bóg w swej odwiecznej Mądrości zechciał by było jeszcze inaczej. Po ludzku patrząc Maryja znalazła się w bardzo niezręcznej i trudnej sytuacji. Nie było Jej łatwo stanąć przed swymi rodzicami, Józefem, żydowską gminą i powiedzieć: „jestem brzemienna za sprawą Ducha Świętego”. Przecież w tamtych czasach był to absurd... i dzisiaj dla wielu takim pozostaje. Dla radykalnych Semitów wszystko było jasne! To grzesznica, cudzołożnica, trzeba Ją ukamienować! Nieprzespane noce, niezrozumienie..., jednakże ciężkie chwile miały dopiero nadejść: spojrzenia gapiów, oszczerstwa, trud podróży do Jerozolimy, ucieczka do Egiptu, w końcu Męka i Śmierć Jezusa... Dopiero, gdy wnikniemy w cały kontekst, w którym Maryja się znalazła, możemy zrozumieć, jak niebanalne było Jej: „Uwielbiaj duszo moja Pana i raduj się mój duchu w Bogu Zbawcy moim!”.

Fascynujące są te słowa Maryi, które wypowiada u swojej krewnej Elżbiety, dzieląc się z nią radością z tego, co wydarzyło się w Jej życiu. Chciałoby się powiedzieć, że Maryja w swoim zawierzeniu widzi więcej, dostrzega radosny finał sytuacji, w której się znalazła... Maryja pozostaje w głębokim zawierzeniu i zaufaniu Bogu... On wie, co robi, On patrzy szerzej, dostrzega to, co po ludzku nie ma żadnej wartości i jest druzgocącą porażką... Maryja wchodzi na wąską drogę wiary, na której realnie doświadcza przechodzącego Boga...

O tego przechodzącego Boga, ponad miesiąc temu zapytał mnie jeden z moich Współbraci. Wprost zadał mi pytanie: „Adam, jak ty rozpoznajesz przechodzącego Jezusa?”. W pierwszej chwili nie wiedziałem co odpowiedzieć… Powiedziałem, wiesz, ja przechodzącego Jezusa, najczęściej rozpoznaję w sytuacjach, których zupełnie nie rozumiem… Natchnienie Boże, które zachęca mnie do tego, abym wsiadł do tego przedziału w pociągu, po czym rodzi się wśród pasażerów burzliwa, ale budująca rozmowa na tematy wiary i religii - musiałem tam być..., prośba o pomoc, która sprawia, że znajduję się w miejscu, w którym potrzebna jest jeszcze inna pomoc albo rozmowa…, potrzeba było, abym tam był!

Jednakże, aby wkroczyć na tę maryjną drogę zaufania Bogu i zawierzenia Mu do końca, potrzeba dbałości o prawe sumienie. Ono jest gwarantem spotkania Boga nawet wtedy, gdy nie rozumiem Jego planów. Maryja wyśpiewuje Bogu radosne dziękczynienie, bo w swych zamierzeniach jest wolna..., bo zależy Jej tylko na wypełnieniu tego, o czym powiedział Jej Anioł Gabriel.

Raduję się z Maryją i dziękuję Bogu, że pozwala mi dzisiaj tutaj z Wami być..., że jest to kolejne miejsce, w którym zechciał mnie postawić, abym mógł wypełniać to, co kiedyś w bólach i trudach decyzji się rodziło i powstawało. Za Maryją powtarzam: Wielbi dusza moja Pana...