Kojarzony głównie z męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, a przecież to nie jego całe życie? Poznajmy świętego Maksymiliana – niestrudzenie pracowitego i „uporczywie” aktywnego! Poznajmy fenomen energii i organizacyjnego talentu! Poznajmy jego „Regulamin Życia”!

Na spotkaniu z Talentem chcemy przybliżyć postać świętego Maksymiliana, na chwilę zatrzymać się nad tym, co zrobił w życiu, zaś w jego „Regulaminie” poszukać inspiracji do własnego rozwoju duchowego i nie tylko… bo wiele wskazówek może wprost znaleźć zastosowanie również w biznesie.


Terminy kolejnych spotkań: 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca.