Modlitwa skupienia

Modlitwa skupienia jest niejako rozwinięciem modlitwy ustnej. Wymaga skupienia zmysłów i wrażeń, które pozwoli na uważne trwanie przy Bogu i rozważanie Jego „zmiłowań”.

„Pragnąc nawyknąć i nabrać łatwości do modlitwy, i utrzymać umysł w pamięci na to, co mówimy i do kogo mówimy, potrzeba nam koniecznie skupić i przywołać do siebie zmysły i zewnętrzne ich wrażenia i dać im wewnątrz zajęcie, aby nie rozpierzchały się na zewnątrz. Wówczas uczujemy, że mamy niebo w sobie, ponieważ jest w nas Pan nieba”[1].

Troska o unikanie rozproszeń jest bardzo ważna na każdym etapie życia wewnętrznego. Nie jest to łatwe zadanie. Wymaga ono wysiłku i ćwiczenia, które prowadzić będą do zjednoczenia z Panem.

 


 

 

[1]              Droga doskonałości, 29, 5-6.