Papież Polak wołał do młodzieży zgromadzonej na chilijskim Stadionie Narodowym:

„Nie bójcie się patrzeć na Niego! Spójrzcie na Pana. Co widzicie? Czy to tylko mądry człowiek? Nie. To więcej niż to! Czy jest prorokiem? Tak. Ale jest jeszcze czymś więcej!
Czy jest to reformator społeczny? Dużo więcej niż reformator. Dużo, dużo więcej!  Przyjrzyjcie się Panu uważnie, a odnajdziecie w nim oblicze samego Boga. Jezus jest Słowem, które Bóg miał do powiedzenia światu. To sam Bóg, który przyszedł dzielić nasze istnienie, istnienie każdego z nas. W spotkaniu z Jezusem wyróżnia się życie. Daleko od Niego jest tylko ciemność i śmierć. Wy macie pragnienie życia! Którego życia? Życia wiecznego! Szukajcie i znajdźcie go w tym, który nie tylko daje życie, ale który sam jest Życiem! On! To jest, moi przyjaciele, przesłanie życia, które Papież chce przekazać młodym: Szukajcie Chrystusa! Patrzcie na Chrystusa! Żyjcie w Chrystusie! To jest moje przesłanie…”

Niech to szczególne, uniwersalne i ponadczasowo aktualne wezwanie bł. Jana Pawła II
- Papieża zjednoczonego z Chrystusem, Odkupicielem człowieka - pomoże uznać Jezusa Panem i Królem życia. Mojego życia.

Fot. lichenpress.pl/youtube.com