Wtorek, I Tydzień Okresu Zwykłego (Mk 1,21-28)

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Tę moc wielką, Jezus przekazł Swoim uczniom, by także i dzisiaj, mocą władzy święceń i mocą Jego Imienia, uwalniali ludzi zniewolonych przez duchy nieczyste. Módlmy się wiele, za osoby opętane, zniewolone i cierpiące różnego rodzaju opresje oraz za wszystkich zaangażowanych w posługę uwalniania. Z błogosławieństwem +, ks. Michał scj.

Fot. sxc.hu