Wtorek, XXX  Tydzień Zwykły (Łk 13,18-21) Jezus mówił: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnkgorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięł i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. To od nas tak wiele zależy, na ile zostanie 'zakwaszone' miejsce naszego bycia na co dzień. Mamy te możliwość, by Ewangelia stała się dla wielu nadzieją na lepsze jutro. Z błogosławieństwem +, xmscj