W tym celu papież ogłasza w Kościele czas, kiedy Bóg szczególnie będzie pomagał swoim dzieciom pokochać Go więcej jak naszego Ojca a przez to żyć według Jego przykazań.

Z woli Ojca świętego 11 października br. cały Kościół Katolicki wkroczył w Rok Wiary. Przeżywanie Roku Wiary dobiegnie końca w Niedzielę Chrystusa Króla 24 listopada 2013 roku. 11 października nie został wybrany przez papieża przypadkowo, ponieważ 50 lat temu, 11 października 1962 roku rozpoczął swoje sesje Sobór Watykański II, gromadząc setki biskupów z całego świata pod przewodnictwem ówczesnego papieża bł. Jana XXIII. Wtedy Kościół dokonał wielkiego odnowienia wiary, doktryny oraz liturgii, przedstawiając je ludziom w sposób dostępniejszy. Jak choćby przez fakt że dopiero od tego czasu, każdy naród mógł sprawować Mszę św. w swoim ojczystym języku. Rok Wiary rozpoczął się również w 20 rocznicę wydania przez bł. Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest niezastąpionym źródłem do czerpania wiedzy i pogłębianiu wiary w Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj ponownie wielka rodzina Kościoła stoi przed olbrzymimi wezwaniami i problemami, jakie niesie ze sobą współczesna kultura, cywilizacja, postęp techniczny, a przede wszystkim, jak mówi ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz (metropolita mińsko-mohylewski), tsunami zeświecczenia i obojętności religijnej zalewające co raz to nowe obszary życia dzisiejszego człowieka.

Dlaczego przez najbliższy rok słowo wiara będzie najczęściej słyszalnym słowem na kazaniach niedzielnych w naszych parafiach, w katolickich mediach, w nauczaniu hierarchów kościelnych? Dlaczego Benedykt XVI jest tak głęboko zaniepokojony stanem wiary dzisiejszych chrześcijan i katolików w szczególności? Ponieważ obecnie znaczną część z nas dotyka potężny kryzys wiary w naukę Chrystusa, co raz więcej Jego wyznawców „troszczą się o pokarm który, który ginie” (por. J 4,14), zapominając o przyjaźni z Bogiem. Wielu chrześcijan boi się przyznać do Chrystusa, uważając wiarę za sprawę prywatną i zapominając, że wiara wymaga zaangażowania i publicznego świadectwa wszędzie tam, gdzie się jest. Z życia wielu ochrzczonych „wyparowały” radość i entuzjazm wynikające ze spotkania z Chrystusem. Pustka duchowa zatacza co raz większy krąg będąc przyczyną współczesnych chorób duchowych takich jak zagubienie sensu życia, budowanie dobrobytu materialnego za cenę porzucenia Bożych przykazań.

Ale nie poprzestajemy na stwierdzeniu duchowych dolegliwości, lecz szukamy tego leku, co nas zmobilizuje do autentycznego i nowego nawrócenia do Jezusa i Jego nauki. W „Porta fidei” Benedykt XVI przypomina, że poprzez wiarę Bóg zaprasza człowieka do przyjaźni ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, który daje nam pełnię życia, za którą wszyscy tak tęsknimy. Wnikliwa lektura Biblii i Katechizmu Kościoła Katolickiego w ciągu Roku Wiary ma pomagać nam w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić nasze przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jakie przeżywamy obecnie.

ks. Maksym Boczarnikow SCJ

fot. ks. Radosław Warenda scj