„Modlitwa, która otwiera niebo” – s. Bożena Maria Hanusiak

Siostra Bożena Maria Hanusiak – pustelnica i autorka bestsellerów, m.in. Maryja mówi do Ciebie, Ja Jestem. Spotkania z Jezusem Eucharystycznym – dzieli się z nami poruszającymi rozważaniami, które mogą stać się ważnym krokiem do przemiany twoich myśli i serca.

Książka Modlitwa, która otwiera niebo zawiera medytacje i fragmenty z Pisma Świętego na każdy dzień roku oraz krótkie zdania w formie wypowiedzi Pana Jezusa do czytelnika, w której zachęca On do pełnego ufności powierzenia się miłości Boga i wytrwałego praktykowania chrześcijańskiego życia.

Słowa te mają na celu pomóc w modlitwie osobistej. To swoista szkoła biblijnej modlitwy dla każdego, kto chce nawiązać bliską więź z Bogiem, podejmować duchową walkę, trwać w ewangelicznym czuwaniu i wzrastać w miłości do Boga i bliźniego.

Polecamy!
Książka wydana nakładem Wydawnictwa Esprit.