Dobra Nowina w mieście

Z radością w sercu, której nie jestem w stanie opisać słowami, chciałbym podzielić się informacją, że 21 czerwca (niedziela) w Braniewie, w braniewskim Amfiteatrze odbędzie się koncert ewangelizacyjno - uwielbieniowy pt.: „Dobra Nowina w mieście”.

To wyjątkowy dzień dla miasta Braniewa, to wyjątkowy koncert, a nawet nie koncert, ale Boże dzieło, w którym zdecydowali się wziąć udział artyści muzyki chrześcijańskiej z całej Polski.

__________________

Pod Patronatem Profeto.pl i Radio Profeto.pl

__________________

Są to: Full Power Spirit, Play&Pray oraz Matula Band.

Domyślam się, że w tym momencie stawiacie Państwo sobie wiele pytań i zastanawiacie się, dlaczego napisałem, że to nie jest koncert, tylko Boże dzieło, dlaczego muzyka chrześcijańska i dlaczego właśnie Ci konkretni artyści?

Odpowiem krótko: dlatego, że Pan Bóg Wszechmogący tak chciał.

Chciał, aby w Braniewie została głoszona Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie, Panu i jedynym Zbawicielu człowieka. Dobra Nowina, czyli dobra wiadomość o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym, który pokonał zło, grzech i śmierć i zapewnił nam wszystkim bez wyjątku życie wieczne.

Życie nie na 70, 80 lat, ale na wieki: w szczęściu, radości, bez chorób, głodu, smutku. Życie, jakiego nie jesteśmy w stanie objąć rozumem i jakiego tu na ziemi nigdy nie doznamy. Po prostu życie idealne.

Muzycy chrześcijańscy, którzy będą grali i śpiewali 21 czerwca w braniewskim amfiteatrze, będą głosić Dobrą Nowinę wszystkim mieszkańcom Braniewa i uwielbiać Bożą doskonałą, niepojętą dla nas ludzi miłość.

Posłał ich Pan Bóg, zawołał, a oni odpowiedzieli na Boże wezwanie.

Wszyscy jesteśmy wezwani do głoszenia Dobrej Nowiny, bowiem sam Pan Jezus wezwał nas do tego przez świętego Marka ewangelistę, mówiąc: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu”

Odpowiadając na to wezwanie, podjąłem się organizacji tego koncertu.

Nie ma lepszej nowiny od tej ewangelicznej Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, jedynym Panu i Zbawicielu człowieka, który umierając i zmartwychwstając, ofiarował się za nas, a przez tę ofiarę dał każdemu człowiekowi życie wiecznie. To jest wspaniała wiadomość.

To jest wspaniała nowina, Dobra Nowina – nowina, która musi dzisiaj, w tych trudnych czasach szerzenia ideologii ateistycznej, wybrzmieć poza murami Kościołów. Musi wybrzmieć w naszych domach, miejscach pracy, szkołach, w parkach i wielu innych miejscach. Najprościej mówiąc, Dobra Nowina musi wybrzmieć w całym mieście. Dlatego właśnie zatytułowałem tak ten koncert – Dobra Nowina w mieście…

Proszę każdego z Was, aby w miarę swoich możliwości włączył się w to Boże dzieło, ten koncert Bożych dusz i serc, które będą wielbić i wychwalać Boga.

Nie bójmy się świadczyć o Jezusie Chrystusie, świadczyć o Bożej miłości, bo w zamian za to zgromadzimy sobie w niebie najdroższą zapłatę.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Tomasz Owczarek