Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki SŁOWA TISCHNERA

Celem konkursu jest popularyzacja nauki ks. Józefa Tischnera wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wartości głoszonych przez ks. Tischnera. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski.

W tym roku chcemy, żeby zainspirował Was twórczo cytat ks. prof. Józefa Tischnera:

„Niech ludzie wiedzą, skąd wyszli. Niech się dowiedzą, jak było. Niech poczują w sobie wielkie dziedzictwo”.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu graficznego przedstawiającego współczesny strój regionalny. Można też napisać tekst literacki z elementami fantastyki nawiązujący do legend, podań, miejsc, zabytków i ludzi związanych z Twoim miastem czy regionem. 

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać do 20 lutego 2024 roku.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Krakowie i na jego adres należy przesyłać prace konkursowe.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 – Biblioteka Szkolna
ul. Goszczyńskiego 44
30-724 Kraków

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 marca 2024 roku w Szkole podstawowej nr 8 w Krakowie.

Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora konkursu na adres: konkursslowatischnera@o2.pl

Szczegóły dotyczące wymagań do zadań konkursowych oraz zasady uczestnictwa w konkursie znajdziecie w regulaminie konkursu na stronie https://tischner.zsp15.com/