Strefa 0 - Wezwani do zwycięstwa

Konferencja Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycięstwa

Jak wiele spektakli w życiu widziałeś?

Jak wiele bitew odbyło się bez Twojego udziału?

Ile razy nie podniosłeś głosu, choć wiedziałeś, że masz coś ważnego do powiedzenia?

Ile razy chciałeś zrobić krok, by coś zmienić, lecz strach Cię zatrzymał?

Jak wiele decyzji nie podjąłeś, gdyż wolałeś pozostać w miejscu komfortu?

A gdybyś tak przestał być tylko widzem i zaczął czynić sobie ziemię poddaną?

A gdybyś stanął, by walczyć z Jego słowem na ustach?

Gdybyś tak odważnie zawołał do tych, którzy żyją w rozproszeniu, którzy zgubili drogę?

Gdybyś zaczął żyć tak, jakby żadne zwycięstwo miało się nie dokonać bez Ciebie, jakby świat, w którym żyjesz, naprawdę Cię potrzebował: Twoich kroków, Twoich bezkompromisowych decyzji, Twojego wołania, Twojej odwagi?

Tegoroczna Strefa Zero jest wezwaniem dla Ciebie i dla mnie, dla każdego, kto pragnie zwycięstwa Bożej chwały, dla każdego, kto nie chce czekać, aby zwycięstwo dokonało się obok niego, ale pragnie stać się jego autentyczną częścią.

On otwiera przed nami wszelką bramę:
„Wchodźcie, przechodźcie przez bramy!
Przygotujcie drogę ludowi!
Budujcie trakt, budujcie!
Oczyśćcie go z kamieni!
Postawcie znak, by wskazać drogę ludom!
Oto Pan ogłasza
aż po krańce ziemi:
„Mówcie do córki Syjonu:
Oto przybywa Twój Zbawca!
Oto z nim idzie Jego nagroda,
a przed Nim jego zapłata.
Nazywać ich będą „Ludem świętym”.
„Odkupionymi przez Pana”,
a ciebie nazwą „Poszukiwana”,
„Miasto nieopuszczone”.
Iz 62, 10-12

Strefa Zero jest czasem i miejscem wspólnej modlitwy i inspirujących wykładów. Już czwarty raz możemy stanąć razem w jedności, bez względu na cele i wizje, jakie mamy dla swoich wspólnot, ruchów, denominacji, z uwagi na osobę Jezusa Chrystusa, który modlił się, by Kościół był jedno.

W ciągu jednego dnia: kilku mówców, czas uwielbienia, słuchania Słowa Bożego i spotkania różnych środowisk chrześcijańskich. Mówcami na tegorocznej konferencji będą: niesamowity Ulf Ekman ze Szwecji, Biskup Grzegorz Ryś, o. Bogdan Kocańda, pastor Kościoła Zielonoświątkowego Wojciech Gajewski, pastor Kościoła Hossana Tomasz Kmiecik, nasz coroczny gość Michał Jeleń oraz pasterz wspólnoty Metanoia Krzysztof Demczuk.

Wierzymy, że wznosząc się ponad różnice, stając w prawdziwej jedności i ufności, modląc się i słuchając Słowa Bożego, możemy mieć wpływ na świat! Możemy bez skrępowania wychodzić do świata i być zmianą, której potrzebuje! Możemy stać się niesamowitą inspiracją dla siebie nawzajem!

Kiedy?

13-14 czerwiec 2015r
start: 9:00 (rejestracja rozpocznie się od godz: 8.00)

Gdzie?

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów

Organizatorzy:

Wspólnota Metanoia (www.metanoia.priv.pl)

Fundacja Aplica (www.aplica.pl)

Partnerzy:

Wspólnota Ewangelizacyjna Abba

Wspólnota Chefsiba

Więcej informacji oraz zapisy na stronie na stronie: www.strefa-zero.com