Sympozjum z okazji 250-lecia na KUL

Sympozjum rozpocznie się Mszą świętą o godz. 8.00 w kościele akademickim.

Miejsce wykładów: KUL C-1031

Tematy wykładów: „Serce Boga w Piśmie Świętym”, „Od „Miserebitur” do „Cogitationes”. Aspekty liturgiczne oraz teologiczno-pastoralne idee Mszy o Najświętszym Sercu Pana Jezusa”, „Paschalny charakter kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa”, „Znaczenie objawień i pobożnych ćwiczeń ludu chrześcijańskiego w rozwoju kultu Serca Jezusa”, „Moralne implikacje kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa”.