Tobie zaufałem - rekolekcje z o. Antonello i o. Enrique z Brazylii

Celem wydarzenia jest szerzenie Miłosierdzia Bożego oraz złożenie wotum wdzięczności Matce Bożej Bukowskiej Literackiej za opiekę oraz uproszone dary i łaski.

Maryja jest czczona w naszej parafii od kilkuset lat. Obraz Pani Bukowskiej w roku 1696 został uznany za cudowny, co potwierdzały liczne pielgrzymki i cuda. Do zaniku pielgrzymek do Matki Bożej Bukowskiej przyczyniły się tragiczne wydarzenia w historii.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. rozpoczęto przygotowania do koronacji 

Cudownego Obrazu koronami rzymskimi, które przerwała śmierć ks. proboszcza Stanisława Kuliszaka i II wojna światowa. Pomimo, że Niemcy opuszczając w 1945 roku miasto podpalili kościół i  Cudowny Obraz spłonął, kult Matki Bożej Bukowskiej Literackiej przetrwał. Kościół odbudowano i w głównym ołtarzu umieszczono kopię Cudownego Obrazu. Nadal Matka Boża otacza to miejsce szczególną opieką, upraszając łaski i dary u swojego Syna.

Słowo Boże głosić będą ojcowie Antonello Cadeddu i Enrique Porcu  z Brazylii. 

Punktem kulminacyjnym spotkania będzie Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Damiana Bryla, a finałem koncert zespołu Lumen, który wykona pop-oratorium

„Boże Miłosierdzie” z tekstami z Dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.