Transmisja LIVE, zapowiedź (audio)

Promo!!

Spotkanie odbywa się w ramach Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, która powstała w 2013 r. z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji (więcej na jej temat znajdziesz w opisie na www.NowaEwangelizacja.org). 

PROGRAM TRANSMISJI LIVE

08.30 - Wspólnotowe uwielbienie

08.45 - Wykład ks. Michael White (Timonium USA) - proboszcz parafii pw. Narodzenia Pańskiego. Temat: Nowy model parafii - doświadczenie.

09.45 - pytania uczestników

10.00 - przerwa

10.30 - Wykład Brian Crook (Timonium USA) - świecki współpracownik. Temat: Współpraca świeccy-duchowni w doświadczeniu ewangelizacyjnego modelu parafii. Szanse, ograniczenia i bariery.

11.30 - pytania uczestników

11.45 - przerwa

12.00 - Wykład Temat: Na ile model "Timonium" jest modelem przeszczepialnym i jakie są interakcje z innymi podmiotami kościelnymi.

13.00 - pytania uczestników

13.30 - zakończenie spotkania

Bądźcie koniecznie z nami. Przekażcie info o transmisji gdziekolwiek to jest możliwe! 

Już teraz słuchaj Radia Profeto.pl!