Duch Pocieszyciel

Niedziela, Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok B, J 15,26-27;16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

Dziś obchodzimy ważną uroczystość – Zesłanie Ducha Świętego. Kim jest Duch Święty i po co jest nam dany? To Trzecia Osoba Boska – po Ojcu i Synu – która jest nam dana jako umocnienie w naszym życiu.

Pan Jezus posyła Ducha Świętego po swoim zmartwychwstaniu, gdyż obiecał, że zostawi uczniom Pocieszyciela, aby ich umocnił w wierze.

Duch Święty jest nam dany poprzez sakramenty, zwłaszcza w bierzmowaniu, udzielając nam swoich darów. A to wszystko po to, aby każdy z nas, wierzących, wzrastał w wierze i kroczył z Jezusem. To dzięki Duchowi Świętemu i Jego działaniu czujemy, że zrobiliśmy coś źle – On porusza naszą duszę i daje siły do zmiany naszego życia.