Wzór do naśladowania

Piątek, V Tydzień Wielkanocny, rok II, J 15,12-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

Mojżesz otrzymał od Boga aż dziesięć przykazań. Jezus daje swoim uczniom tylko jedno przykazanie! Żeby się miłowali, czyli darzyli miłością, dobrocią i troską. Jeśli ktoś potrafi kochać, to pozostałe dziesięć przykazań nie stanowi dla niego trudności.

Ponadto Jezus nazywa uczniów swoimi przyjaciółmi, za których warto oddać swoje życie, pomimo ich słabości i ciągłego uczenia się tej miłości.

Jezus Cię kocha nawet wtedy, gdy Ty nie potrafisz jeszcze kochać. Jezus Cię wybrał i najpierw umarł, abyś teraz Ty wiedział, co to jest miłość. Widząc Jezusa, widzisz wzór do naśladowania, wzór, jak kochać.