Cywilizacja Serca Jezusowego w duszach i w społeczeństwie - Dz. I

W dniach 8-9 października 2021 r. w krakowskim Domus Mater odbywała się konferencja pastoralna Sercańskiego Centrum Duchowości zatytułowana „Cywilizacja Serca Jezusowego w duszach i w społeczeństwie”. Oto zapis pierwszego dnia konferencji.

W czasie piątkowej przedpołudniowej sesji zatytułowanej „Poznać, aby świadczyć” przewidziano wystąpienia ks. Wiesława Święcha SCJ, Prowincjała Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Sercanów, o. dr. Jarosława Paszyńskiego SJ, Prowincjała Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego a także wykłady ks. dr. Stanisława Grucy SCJ (Duchowość Serca Jezusa pokazuje, Kim jest Bóg), ks. dr. Eugeniusza Ziemanna SCJ (Poświęcenie Polski Sercu Pana Jezusa 11 czerwca 2021 r. i co dalej?) oraz o. Roberta Więcka SJ (Rozpoczynać od siebie – osobiste oddanie się Sercu Jezusa).

Na sesję popołudniową „Serce człowieka przy Sercu Jezusa w praktyce duszpasterskiej. Wymiar osobisty” złożyły się prelekcje  ks. dr. Damiana Płatka SCJ (Program duchowy: Otwarte i zranione serce. Droga 7 kroków od grzechu do wolności), ks. Witolda Janusia SCJ (Materiały duszpasterskie na pierwsze piątki miesiąca), ks. Grzegorza Marcinka SCJ (Program duszpasterski dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej), ks. dra Gabriela Pisarka SCJ (Osobiste poświęcenie się Sercu Jezusa podczas rekolekcji parafialnych i stacjonarnych dla świeckich i duchownych).

O godz. 18.00 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Wiesława Święcha SCJ, Prowincjała Księży Sercanów, a homilię wygłosił ks. Sławomir Knopik SCJ, Wikariusz Prowincjalny Księży Sercanów.