Kontakt Radio Profeto

Nazwa Programu: Radio Profeto

Nadawca programu: 
Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat na rzecz nowej ewangelizacji
ul. Łowicka 46
02-531 Warszawa
KRS 0000494148
NIP 6551971642
REGON 260743277

Siedziba Nadawcy (adres korespondencyjny):
Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat na rzecz nowej ewangelizacji – Oddział w Stadnikach
Stadniki 81
32-410 Dobczyce
tel. +48 12 362 66 08
e-mail. radio@profeto.pl
www.profeto.pl/radio
www.radioprofeto.pl

Program „Radio Profeto” rozpowszechniany jest na podstawie koncesji Nr 682/2017-R z aktualizacjami.

Nadawcą programu Radio Profeto jest Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat na rzecz nowej ewangelizacji, której fundatorem jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska reprezentowana przez Przełożonego Prowincji.

Zarząd Fundacji Profeto.pl:
ks. Michał Olszewski SCJ – prezes 
ks. Adam Pastorczyk SCJ – członek zarządu
ks. Franciszek Jan Wielgut SCJ  – członek zarządu
Ewelina Małgorzata Zamojska-Banaszczyk – członek zarządu

Beneficjentami rzeczywistymi są:
ks. Sławomir Knopik (Prowincjał Księży Sercanów, Prowincja Polska) – przedstawiciel fundatora
ks. Michał Olszewski SCJ – członek zarządu
ks. Adam Pastorczyk SCJ – członek zarządu
ks. Franciszek Jan Wielgut SCJ  – członek zarządu
Ewelina Małgorzata Zamojska-Banaszczyk – członek zarządu

Aktualny wpis o Beneficjentach Rzeczywistych znaleźć można na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR):
www.podatki.gov.pl/crbr/

Nadawca wydaje ponadto serwis:
www.profeto.pl

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.