Czas Credo, 2016-06-09

W audycji >>Czas Credo<< Ks. Michał Olszewski SCJ i ks. Łukasz Grzejda SCJ gościli ks. Jana Krzyściaka, sercanina, misjonarza z Filipin.