dezINTEGRACJA 2.0 – Jak odkrywać sens w kryzysie?

Fundacja Alegoria, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie oraz Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie zapraszają dyrektorów, nauczycieli, pedagogów na konferencję poświęconą temu, jak przechodzić przez różne sytuacje pedagogiczne i odnajdywać w nich sens.

W ramach konferencji zaprezentowano cztery wykłady. Pierwszy „Uzupełniające się odmienności” wygłosił dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ, socjolog zajmujący się komunikowaniem politycznym, w szczególności zaś jego społecznymi i instytucjonalnymi uwarunkowaniami. Prelekcję zatytułowaną „Podręczna apteczka samopomocy” wygłosiła mgr Anna Borowiec-Majkowska, absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Całościowego Szkolenia w Zakresie Psychoterapii, atestowanego przez Zarząd SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. O uzależnieniach behawioralnych u dzieci i młodzieży szkolnej mówiła mgr Katarzyna Kudyba, pedagog, psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencję zamknął wykład „Kiedy wulkany stają się rozwiązaniem” mgr Damiana Gurby, psychologa, trenera, coacha, który od 2009 r. współtworzy Gabinet Psychoterapii i Coachingu w Lublinie, gdzie pomaga klientom wyznaczać cele i nabrać zaufania do własnych możliwości i wyborów.