Jak Fajnie Być Blisko Boga - Namiot Spotkania #13

"Nie zasłoniłem mej twarzy…" Iz 50,4.To Słowo rozpoczyna Wielki Tydzień. Odsłonięta twarz wiele mówi o człowieku, z odsłoniętej twarzy wiele można wyczytać: emocje, szczerość, albo podstęp. Twarz mówi wcześniej niż Słowo. Odsłonięta Twarz to odsłonięte Serce, które jest nośnikiem Słowa.

"Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam". Tak kończy się ten niedzielny fragment Izajasza 50, 4-7, ale opisuje on historię, która dopiero się zaczyna. I ta historia napełni nasz Namiot Spotkania. Chodź i Zobacz!

Zaprasza Piotr Zworski.