Jak Fajnie Być Blisko Boga - Namiot Spotkania #14

"Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei" - Dz 10,34a. To pierwsze zdanie w Wielkanocnej - niedzielnej - Liturgii Słowa, bardzo ważne, bo pokazuje istotną rzecz. Pokazuje młody Kościół - w osobie jego lidera - Piotra - Kościół, który nosi w sobie DOŚWIADCZENIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA i pokazuje, że ten KOŚCIÓŁ PRZYCHODZI do CZŁOWIEKA - w dodatku poganina. To nie człowiek przychodzi do Kościoła. To Kościół Przychodzi do Człowieka.

Zaprasza Piotr Zworski.