Jak Fajnie Być Blisko Boga - Namiot Spotkania #22

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: "Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność".

Takie mamy otwarcie tygodnia, niedzielna Wj 34, 4-9. Bóg wręcza Mojżeszowi Swoją Wizytówkę. Mówi jaki Jest. Mówi to człowiekowi, który nie jest doskonały. Mojżesz zdaje sobie z tego sprawę, a Księga Wyjścia nie ukrywa tego. Mojżesz nie jest doskonały, ale jest... święty. Święty? Czyli jaki?

Zaprasza Piotr Zworski.