Jak Fajnie Być Blisko Boga - Namiot Spotkania #23

Zwykle to ja opowiadam Bogu o swoich sprawach, o brakach, trudnościach, problemach, o swoich prośbach. A w tym tygodniu to Bóg opowiada mi o Swoich sprawach. Okazuje się, że Bóg także ma Swoje trudności, problemy, prośby i pragnienia. Miłości pragnę, poznania Boga zapisał w niedzielę prorok Ozeasz 6, 3-6. Tak rozpoczynamy ten tydzień, od pragnień Boga. MIŁOŚĆ I POZNANIE - dwa Boże Pragnienia, a w zasadzie Jedno, bo Miłość prowadzi do Poznania, a Poznać kogoś to wejść w tak bliską relację, że bliżej się już nie da. Wejść w Jedność ciał, Jedność Myśli, Jedność Serca… "Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Łk 2, 41-51.  Tak 12-letni Jezus zamknie nam ten tydzień.

Być w TYM CO NALEŻY DO OJCA. Być w Jego Sercu. Niech taki tytuł nosi ten nasz dzisiejszy Namiot Spotkania.

Zaprasza Piotr Zworski.