Konferencja „Horyzonty relacji” - Dzień I

W dniach 20-22 listopada w Tarnowie odbyła się konferencja „Horyzonty relacji”.

"Zależy nam na tym, żeby konferencja była elementem strategii wdrażania nowej kultury dialogu wokół dylematów związanych z tematem przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej" – informują organizatorzy.

Dzisiaj usłyszeliśmy konferencje Cecylii Hajduk, dr Wacława Srebro oraz ks. Dariusza Mikowskiego.