Konferencja „Horyzonty relacji” - Dzień II

W dniach 20-22 listopada w Tarnowie odbyła się konferencja „Horyzonty relacji”.

"Zależy nam na tym, żeby konferencja była elementem strategii wdrażania nowej kultury dialogu wokół dylematów związanych z tematem przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej" – informują organizatorzy.

Zapraszamy do wysłuchania konferencji, które wygłosili Ewa Niec, Marta Łazarczyk oraz ks. Dariusz Mikowski.