Mój Franciszek - 2019-11-28 (audio)

Dziś kolejny, bardzo istotny rozdział adhortacji "Christus vivit".

Omawiany w tej audycji rozdział IV nosi tytuł "Wspaniała wieść dla młodych", gdzie papież Franciszek wygłasza kerygmat - Bóg który jest miłością, Chrystus cię zbawia, On żyje!

Zapraszamy!