Mój Franciszek - Christus vivit #23

Tym razem o marzeniach i wizjach papieża, jeśli chodzi o relacje ludzi starszych z pokoleniem ludzi młodych i wspólne podejmowanie ryzyka, które otwiera i poszerza serce po to, by zrobić jeszcze więcej dobra w życiu.

Zaprasza ks. Karol Milewski SCJ.

Adhortacja "Christus vivit" i jej kolejne punkty.

Zapraszamy!