Mój Franciszek - Christus vivit #30

Kontynuacja rozważań na temat rozdziału VIII o powołaniu. Dziś podrozdziały "Miłość i rodzina" oraz "Praca". Punkty 259-277.

Zaprasza ks. Karol Milewski SCJ.

Adhortacja "Christus vivit" i jej kolejne punkty.

Zapraszamy!