Mój Franciszek - Fratelli tutti #12

Kolejne punkty, jakie dziś zostaną omówione to "Apel cudzoziemca" (83-86), wstęp do rozdziału trzeciego noszącego tytuł "Myśleć i tworzyć świat otwarty" (87) oraz rzecz o "Przekraczaniu granic" (88-94).

Zaprasza ks. Karol Milewski SCJ.