Mój Franciszek - Fratelli tutti #30

Po przerwie spowodowanej omawianiem katechez środowych papieża Franciszka wracamy do encykliki "Fratelli tutti". I dziś, w Objawienie Pańskie punkty 215-221 czyli "Nowa kultura", a w niej podtytuły: "Spotkanie, które stało się kulturą" i "Chęć uznania drugiego".

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.