Mój Franciszek - Fratelli tutti #34

Tym razem w audycji "Mój Franciszek" będzie mowa o pamięci. Taki tytuł nosi kolejny podrozdział encykliki papieża Franciszka "Fratelli tutti". Omawiane dzisiaj punkty to 246-254.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.