Mój Franciszek - Fratelli tutti #37

Dzisiaj rozpoczynamy omówienie ostatniego - VIII Rozdziału Encykliki "Fratelli tutti": "Religie w służbie braterstwa na świecie". Jego pierwszy podrozdział nosi tytuł "Ostateczny fundament" (punkty 271-280).

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.