Mój Franciszek - Katechezy o modlitwie #15

Katecheza, którą dzisiaj poruszymy nosi tytuł: Maryja dziewica - niewiasta rozmodlona. Posłuchajmy co na ten temat powiedział papież Franciszek w 2020 roku. Polski przekład tylko w Radiu Profeto.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.