Mój Franciszek - Katechezy o modlitwie #16

W ostatniej audycji w tym roku kolejna katecheza o modlitwie papieża Franciszka. Ta pochodzi z 25 listopada z 2020 roku o tytule: Modlitwa rodzącego się Kościoła.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.