Mój Franciszek - Katechezy o modlitwie #17

Dzisiejsza katecheza, którą wspólnie omówimy nosi tytuł: Błogosławieństwo.

Posłuchajmy słów papieża Franciszka przetłumaczone na język polski - tylko w Radiu Profeto.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.