Mój Franciszek - Lumen Fidei #1

Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl w audycji „Mój Franciszek” pt. „Lumen Fidei”.

Przez kolejne miesiące będziemy omawiać pierwszą encyklikę Papieża Franciszka, encyklikę tak na prawdę dwóch papieży: Benedykta XVI i właśnie Franciszka, by w dobie podważania w Kościele Katolickim wiary w Prymat Piotra, narastających wątpliwości w działanie Ducha Świętego i na konklawe i w nauczaniu Kościoła będziemy chcieli zobaczyć, że to nauczanie jest po prostu zawsze nauczaniem PIOTRA, w każdym kolejnym Jego następcy.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.