Mój Franciszek - Lumen Fidei #4

Na antenie Radia Profeto nowy cykl w audycji „Mój Franciszek” pt. „Lumen Fidei”.

Dziś rozpoczniemy punktem, na którym zakończyliśmy poprzednią audycję, aby móc złapać kontekst rozdziału, w którym aktualnie się znajdujemy czyli "Wiara Izraela".  Skończymy na punkcie 15, a dwa słowa, które przebijają się najmocniej z tego fragmentu to bałwochwalstwo i posłanie.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.