Mój Franciszek - pokój i Wielki Post

W ten bardzo smutny dzień naznaczony agresją Rosji wobec Ukrainy przerwiemy omawianie encykliki papieża Franciszka "Fratelli tutti", a zajmiemy się stanowiskiem Głowy Kościołana temat pokoju, orędziem papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post oraz Dniem Modlitw o Pokój zaplanowanym na Środę Popielcową.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.