Mój Franciszek - Querida Amazonia #13

W dzisiejszej audycji dwa kolejne podrozdziały adhortacji "Querida Amazonia" - "Siła i dar kobiet" oraz "Poszerzyć perspektywy poza konflikty". Punkty 99-105.

Zaprasza ks. Karol Milewski SCJ.