Mój Franciszek - To jest ufność #2

Dzisiaj pierwsze punkty adhortacji papieża Franciszka: "To jest ufność. O ufności w miłosierną miłość Boga", dokładniej do punktu 11 pierwszego rozdziału.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.